Mình có người bạn, ngày trước SEO lên TOP ầm ầm nhờ đi mua link, cày link, bạn nói với mình làm SEO không cần phải học CODE. Offpage là đủ, thế nhưng có vẻ bây giờ thì khác rồi. Theo mình nhận thấy:...