Các bạn cho mình hỏi số IP do "what is my IP" có phải là IP của modem chính của mình không? Mình sử dụng cáp quang FPT, dùng "what is my IP" qua web thì thấy số IP khác, còn con số IP trên modem là...