Cái này thì có nhiều loại và còn tùy vào điều kiện, bạn nên lên mạng tìm sẽ hiểu nhiều hơn