dù gì cũng trích cái nguồn cho xem lại cái phán quyết của mấy ông tòa án chứ, phan ngang kiểu này lại phải "soi" lại cái MB24 nữa!