Mình sắp trở thành blogger chuyên nghiệp đây, bán hàng ở chợ ế ẩm quá mà làm web kiếm thêm cũng không khá khẩm mấy. Anh em nào cần tăng tốc trang web thì hú nhé, chuyên trị mấy ca khó dính dáng để...