vẫn đi làm nhưng leo lắt mấy tháng nay rồi bác ơi, khổ quá, làm chả đủ ăn, toang thật