Em mới thất nghiệp được hơn tuần, lí do: công ty cắt giảm nhân sự mùa corona TT__TT
Anh em vẫn còn công ăn việc làm thì điểm danh đi ạ.