PNH địa chỉ chỗ nào nhỉ, cho mình hỏi tham khảo chút để xem có tiện vừa học vừa thuận cho công việc đc không?