Mình cũng muốn biết lắm đó, có bạn nào cho ý kiến giúp với. Mình muốn mua loại máy cơ để chụp nhưng không biết cách chọn.:(