Cái này là trang web của nhà sách à? Tui khoái đọc truyện tranh hơn cơ, mà khoái nhất là bộ truyện Naruto của cái người Nhật nào đó viết ấy.