Chả hiểu sao vừa đi làm đã đòi lương phải 5-6 củ khoai, mà chửa biết ông làm được cái gì. Thât nghiệp là phải thôi :D