Ở Việt Nam dân còn nghèo nên vi phạm bản quyền là bình thường :D