theo em chơi con sony A như cụ trên kia tư vấn là chuẩn nhất trong tâfm 15-20 củ