Tìm kiếm:

Type: Posts; User: haiauphieudu94; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.27 giây.

  1. với người dùng cá nhân mình nghĩ dùng bản nào...

    với người dùng cá nhân mình nghĩ dùng bản nào cũng được. vì đều không dùng hết các tính năng của nó
  2. mình dùng thử cả 2 thì thấy sapo giao diện đẹp...

    mình dùng thử cả 2 thì thấy sapo giao diện đẹp hơn. còn các tính năng thì cũng tương đương nhau. kiotviet thì quá mạnh rồi, đông khách nhất nên có thể việc hỗ trợ khách hàng không được bằng. Bạn nên...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 3