Dear anh em,
Như tiêu đề, bên mình đang cần triển khai hệ thống phần mềm MES để quản lý sản xuất
Bác nào biết ở Hà Nội có công ty nào cung cấp hệ thống phần mềm này thì mách giúp mình
Cảm ơn cả...