Hi all,
Em là mem mới nên nếu chưa đăng đúng nội quy hoặc không đúng forum em xin mọi người bỏ qua. Em xin hướng dẫn xử lý dữ liệu bằng file excel hoặc giới thiệu giúp em phần mềm có thể xử lý dữ...