WordPress 5.0 đã được phát hành chính thức. Đây là bản phát hành WordPress lớn nhất và duy nhất trong năm 2018 với một số thay đổi và cải tiến lớn. Sau đây là những tính năng mới trong WordPress 5.0....