Hello các bác .
Em có một vấn đề với hệ thống Camera. Khi cài nhiều camera trên một khu vực rộng thì gặp vấn đề thỉnh thoảng có camera bị thay đổi góc nhìn. Đôi khi ảnh hưởng đến giám sát nên hỏi...