dell khuyến mãi liên miên, riết rồi không biết chọn mua thời điểm nào cho hợp lí nữa :D