Có nhiều loại chuối đấy ạ, ăn chuối tiêu (quả dài) kiểu gì cũng giúp bệnh nhân nhập viện nhanh hơn đấy ạ.