con này cấu hình mạnh đó bác, pin trâu nữa, có điều theo mình thấy thì màu sắc không được sắc nét lắm