Đấy là đau dạ dày mới vào viện nhanh hơn, còn bị đại tràng thì chỉ bị đi lỏng thôi bạn