Lúc trc bên mình cũng tìm đỏ cả mắt mà ko ra ấy, đưa chỗ nào ra sếp mình cũng gạt ra hết nhưng cũng may bên đây làm có kinh nghiệm lại nhiệt tình nên sếp mình ưng bên đây làm lắm bạn. Bạn liên hệ...