Chèn hình ảnh vào ô trong Excel thì quá đơn giản ai cũng biết. Vậy chèn hình ảnh vào comment của Excel thì thế nào? Chắc chắn sẽ có nhiều bạn biết cách thực hiện, nhưng cũng sẽ có những bạn chưa biết...