Chọn cloud vps đi bạn! Có nhiều tính năng hơn, giờ các nhà cung cấp cũng đưa dần lên mây hết rồi. Bạn có thể dùng thử Vultr, nó đang khuyến mại $50 USD dùng thử đó. ...