Các Bác thấy Đêm Đông có những mẫu CTO có con dấu đẹp chưa??? Nhưng không biết HA NOI TE co nghĩa là gì nhỉ????