VPSSIM ngừng phát triển do đâu nhỉ? Hay là Mr. Oánh có mệnh hệ gì rồi? Nghe im ru bờ rù hơn cả tháng nay.