Câu chuyện thành công của sinh viên Phạm Quốc Anh
Từng xếp gần đội sổ lớp cấp 3, tôi cố gắng để đỗ vào một trường đại học lớn. Thế nhưng, tôi vẫn không hào hứng mỗi khi đến lớp. Tôi biết đã đến lúc...