Bạn có thể liên hệ mình để trao đổi thêm được không.

skype : trangminhduy1994
sdt :01694191194