Như vậy thì mình cũng sẽ rút kinh nghiệm, đa phần các nhà mạng cũng có chiêu để Khách hàng nạp tiền đấy mà...