3g dùng bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu lừa cái gì vậy nhỷ?