Thôi lần sau bác chú ý hơn. Tốt nhất sài gói mimax mất 50k/tháng hay 70k/tháng thôi ấy. sài hết thì chạy 2G tàm tạm. Thoải mái fb, đọc báo cho bác ah.