Em cũng muốn xài viettel để góp vốn cho quân đội nước nhà , Nhưng viettel hay chơi trò tự động đăng ký dịch vụ trừ tiền mỗi ngày và không có tin nhắn báo trước , nếu không để ý mất tiền rất là oan...