Chào bạn, trước tiên mình xin cung cấp gói MT5 là gói mua thêm và sử dụng trong 24h, hết lưu lượng tốc độ cao sẽ tính phí theo gói cước bạn đang sử dụng.Gói này có tinh năng gia hạn tự động, nhưng...