Bỏ qua MT5 đi nhé :)
Giờ mình sài gói này, kinh tế nhẹ nhàng hơn mimax mà lại nhiều GB hơn mimax luôn :)
http://huongdan.info/threads/cach-dang-ky-goi-misvkm-va-misv65-cua-viettel-chi-25000d.37/