Đợt này đang rùm beng vụ mấy nhà mạng hút máu khách hàng đấy cả nhà. Em thấy hả hê quá. Bọn Viettel là luôn hút máu, trừ cước của khách. Ức chế ghê gớm luôn!