Không biết BQT còn tuyển vị trí CTV hay không? Nếu còn thì ngày mai mình sẽ gửi email. :)