nếu bạn ngồi lâu mà thấy mỏi mắt là vẫn còn oke đấy nếu ko thấy mỏi mắt nữa thì mới tai hại vì luc ấy mắt bạn đã quen với trạng thái ấy rồi cũng có nghĩa là ...
bạn phải dùng 4 mắt mới nhìn rõ được...