haha, cứ cái gì không ưa thì tặng 2 chữ "phản động", chuyên chế 1 đảng mà ^^! Quan điểm chính trị = lòng yêu nước | Ta đang sống ở thiên đường nên cứ tận hưởng đi nào!