Ngoài ra còn có trung tâm ngoại ngữ Đại học sư phạm, cơ sở 2 ở trường Lê Quý Đôn. Giá cả phải chăng, chất lượng tạm ổn. Mình đã từng học ở đó... 7 năm trước.

Giáo viên VN hết, nhưng để học căn...