Mình thấy mấy bác phản động cứ xuyên tạc nhà nước hoài, cần phải tìm cách khắc phục thôi, nói chứ ở VN là an toàn nhất thế giới mà, phải đảm bảo an ninh thôi