Có phần mềm này http://www.rsiguard.com/ ! Nó sẽ nhắc và hướng dẫn (bằng hình ảnh hẳn hoi) bạn 01 giờ 01 lần đứng dậy massage, tập thể dục vai, tay, chân và cả mắt nữa.
Cứ thực hiện theo nó là OK.