Em cũng hay bị nhức mắt khi xài PC ... phải liên tục uống nước....
Tình hình này fai kiếm cặp kính về đeo thôi