bạn mà bắn với tui, thì tui úynh cho sưng đầu :D


Hình như bạn chưa phải làm việc (làm chứ ko phải chơi) với máy tính quá 15h 1 ngày