Đúng là chú quang này hỏi lung tung, dễ hiểu như vậy mà...
Nếu muốn 1 model ngồi trên trực thăng thì phải tự lập trình thôi. Terrain thì có liên quan gì đâu ?