nick và chữ ký toàn tiếng tàu với tiếng hàn xẻng mà lại hô hào người Việt dùng hàng việt, e hơi khó :)