Theo mình là để nhà nước quản lý thông tin trên mạng xã hội, tránh những phần tử kiểu như mấy ông chuyên kích động phản động tung thông tin nhảm ảnh hưởng ĐCSVN.