Rất tuyệt, cảm ơn anh nhiều, để em về thử. Nhiều lúc mải mê bên cái computer quá rồi khi đứng dậy thì thôi rồi: mỏi cổ, đau đầu, ê mông ... đủ kiểu! Híc!

Sử dụng máy tính không đúng phương pháp...