Bạn nào ở Sài Gòn thì qua Talent, mình học ở đó thấy chất lượng lắm, giáo viên truyền đạt tốt kiến thức, tận tâm, chịu khó giảng bài. Dạy chủ yếu về luyện phát âm, trọng âm, ngữ điệu nên mau tiến bộ....