Hiện trung tâm anh ngữ TOMe đang chiêu sinh các khoá luyện thi IELTS đó, nghe nói bên trung tâm học phí sinh viên lắm, các khoá học bên đó luôn được đảm bảo đầu ra, giáo viên bên trung tâm nhiệt tình...